Aktualność "Nakręcamy się dla Patryka"

dodano: 2021-01-13
-

Lubuska WK OHP realizuje ogólnopolską inicjatywę prospołeczną Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, pn. "Nakręcamy się dla Patryka". Patryk jest absolwentem Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie, który na początku roku 2020 uległ nieszczęśliwemu wypadkowi samochodowemu i potrzebna jest dla niego pomoc, aby mógł kontynuować leczenie i poddać się rehabilitacji oraz uzyskać szansę odzyskania sprawności życiowej. 
Celem inicjatywy jest organizacja form pomocy niezbędnych do podjęcia leczenia Patryka, m.in. zbiórka nakrętek wykonanych z plastiku lub zbiórki recyklingowe innych surowców wtórnych.
Podjęte działanie realizowane jest w dwóch etapach:
  • I etap do 24 grudnia 2020 r.,
  • II etap do 31 marca 2021 r. 
Młodzież OHP rozpowszechniła informacje o inicjatywie w swoich środowiskach lokalnych, szkolnych i zawodowych. Po zakończeniu pierwszego etapu udało się przekazać 103,16 kg nakrętek wykonanych z plastiku oraz innych surowców wtórnych. To wielki sukces i pomoc absolwentowi OHP. Dzięki takim działaniom nasi wychowankowie chętniej pomagają potrzebującym. 
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji II etapu zbiórki. Zapraszamy wszystkich do pomocy Patrykowi. Materiały można dostarczać do Lubuskiej WK OHP.

Sandra Wojtowicz
st. ds. wychowania, kultury i sportu

Zdjęcie: Efekt I etapu zbiórki młodzieży OHP w Lubuskiej WK OHP.