Aktualność "Lubuska Wojewódzka Komenda OHP na spotkaniu w ramach cyklu "Bliżej Funduszy Europejskich""

dodano: 2018-11-22

W Gorzowie Wlkp., 20 listopada 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa lubuskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Obecni byli również przedstawiciele Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

 
W konferencji wzięli udział Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej, przedstawiciele MRPiPS oraz podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu i Szczecinie, Lubuska Wojewódzka Komenda OHP i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przedstawiono cele realizacji projektów oraz ich efekty, obecni przedsiębiorcy i uczestnicy projektów opowiedzieli o współpracy z instytucjami, które je realizują.