Aktualność "Kontynuacja projektu Od szkolenia do zatrudnienia - YEI w ramach programu "Gwarancje dla Młodzieży""

dodano: 2019-04-01
-

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze w 2019 r. kontynuuje projekt Od szkolenia do zatrudnienia – YEI w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”. Projekt realizowany jest w 6 jednostkach organizacyjnych OHP.

Kandydaci będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Kursy zawodowe (wraz z stypendium) 
  • Warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,
  • Zajęcia z doradcą zawodowym,
  • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium.

 Lubuska WK OHP zapewnia również:

  • Dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia
  • Catering w trakcie zajęć grupowych
  • Stypendium szkoleniowe lub stażowe
  • Ubezpieczenie NNW
  • Refundacje kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną.

W projekcie może wziąć udział również młodzież niepełnosprawna, która ma trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Aktualnie rozpoczęła się rekrutacja osób (18 – 24 lata) chcących uczestniczyć w projekcie. Odbywają się również spotkania z pretendentami przybliżające uczestnictwo w projekcie. Podczas rozmów mogą rozwinąć i uzyskać informacje posiadających przez nich umiejętności, zdobywanych podczas kursów nowych kwalifikacji oraz ich przyszłości dotyczącej zatrudnienia.

 

Koordynator wojewódzki projektu: Sandra Wojtowicz

 

Zdjęcie: spotkanie organizacyjne opiekuna grupy oraz kandydatów do projektu
Od szkolenia do zatrudnienia – YEI w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach.