Aktualność "Konsultacje zawodowe z nauczycielami w Hufcu Pracy w Żarach"

dodano: 2020-06-17
Od 1 czerwca 2020 r. w Żarskim Hufcu Pracy odbywają się konsultacje z nauczycielami dla osób chętnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych. Młodzież ma możliwość uzyskania lepszych ocen na koniec roku szkolnego. Zainteresowanych osób do skorzystania z takiej formy pomocy nie brakuje. Opracowano procedury przebywania uczestników w jednostce organizacyjnej OHP. Zapewniono wszystkim młodym ludziom biorącym udział w konsultacjach środki higieniczne oraz indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki oraz maseczki. Przygotowano harmonogram konsultacji indywidualnych oraz grupowych. Młodzież z pełną odpowiedzialnością realizuje wytyczne  i zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. przygotowania zawodowego. Uczestnicy cieszyli się, że została podjęta decyzja o możliwości skorzystania z konsultacji. 
Osoby znajdujące się na zdjęciach wyraziły zgodę na wykorzystanie wizerunku.

                                                                     Ewa Bartos 
Zastępca Komendanta HP Żary


Zdjęcia:

Zdjęcie nr 1. Konsultacje indywidualne uczestników OHP.
Zdjęcie nr 2. Konsultacje grupowe młodzieży OHP.Galeria