Aktualność "Konkurs ekologiczny "Razem na rzecz ekologii""

dodano: 2020-10-01
W dniach 17-28 września w 4-9 Hufcu Pracy we Wschowie odbył się konkurs ekologiczny nawiązujący do realizacji profilaktycznego programu wojewódzkiego w jednostkach organizacyjnych LWK OHP „Działamy na rzecz ekologii”. Celem konkursu było uwrażliwienie młodzieży na problematykę związaną ze złym stanem środowiska oraz kształtowanie i wzmacnianie odpowiedzialności za naszą planetę. Uczestnicy w swoich pracach mogli wziąć pod uwagę takie aspekty jak: segregacja śmieci, recykling, problem zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, działania naprawcze, skutki zanieczyszczania środowiska, oszczędne korzystanie z zasobów. Dowolna metoda plastyczna jak i szeroko pojęty temat ekologii dawał uczestnikom konkursu duże pole do popisu. Spośród prac wykonanych przez uczestników wyłoniono najlepszą, której autorem jest  Malwina Jastrzębska z klasy 1c.

Autor tekstu: Magdalena Wojciechowska 
Autor zdjęcia: Magdalena Wojciechowska
Zdjęcia:
Zdjęcie nr 1. Zdobywczyni I miejsca Malwina JastrzębskaGaleria