Aktualność "Egzaminy zawodowe w Świebodzinie"

dodano: 2019-06-26
-

W Świebodzinie dnia 25 czerwca 2019 r. odbyły się egzaminy zawodowe uczestników Hufca Pracy w zawodach sprzedawcy, mechanika pojazdów samochodowych, kucharza i rolnika.  W komisji egzaminacyjnej zasiadali: zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzinie Pani Aneta Kozłowska, starszy wychowawca Hufca Pracy w Świebodzinie Pani Małgorzata Kaliszak, a przewodniczyli jej poszczególni opiekunowie przyuczenia do wykonywania określonej pracy: Elżbieta Kołodziejek (Centrum Ogrodnicze „EL – JAN”), Rajmund Walendzik (LECH-AUTO), Krystian Koczur (KRISPOL), Bogusław Dukiewicz (GOSPODARSTWO NASIENNE) i Michał-Roman Cichański (Sklep spożywczo – przemysłowy „ALEX”). Egzamin zawodowy to przede wszystkim sprawdzian umiejętności uczestników, podczas którego mogli się oni wykazać wiedzą z zakresu technologii poszczególnych zawodów, a także posiadanego przez pracodawcę asortymentu. Egzaminy przebiegły w miłej atmosferze i wszyscy uczestnicy otrzymali oceny pozytywne. Przy okazji doszło do jeszcze jednego spotkania – z absolwentem Hufca Pracy, który od kilku lat jest pracownikiem zakładu pracy szkolącego uczestników naszej placówki.

Tekst i zdjęcia – Małgorzata Kaliszak (st. wychowawca)


Zdjęcie nr 1. Uczestnik i absolwent po egzaminie w zakładzie pracy.

Zdjęcie nr 2.  Uczestnik podczas egzaminu zawodowego.Galeria