Aktualność "Egzaminy zawodowe w OSiW Wiechlice."

dodano: 2020-06-30
-

Zakończenie roku szkolnego dla klasy ósmej wiąże się z koniecznością przystąpienia do egzaminów zawodowych obejmujących swoim zakresem wiedzę, którą uczestnicy przyswajali podczas zajęć praktycznych. 

Absolwenci stanęli przed komisjami egzaminacyjnymi. Zdawali egzaminy teoretyczne oraz w ograniczonym zakresie praktyczne w zawodach krawiec, murarz, kucharz małej gastronomii oraz stolarz. Ze względu na obawę przed zagrożeniem zdrowia z powodu COVID-19, wszystko odbywało się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Młodzież wykazała się swoją wiedzą podczas rozwiązywania testów i zadań. Młodzi ludzie solidnie przygotowali się do egzaminów, każdy starał się wykonać swoje zadania jak najlepiej. Dodatkowo wykazywali się przy tym znajomością zasad BHP oraz umiejętnościami nabytymi podczas zajęć praktycznych. 

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminów czuwały komisje egzaminacyjne, w której skład wchodzili instruktorzy i wychowawcy z ośrodka. Nad pracami komisji egzaminacyjnych piecze trzymał kierownik warsztatów szkoleniowych – Jan Radzimski.

Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności, które absolwenci nabyli podczas praktycznej nauki zawodu w strukturach OHP, ale także podnieść ich samoocenę. Ważne jest to, żeby osoby wchodzące na rynek pracy znały swoje możliwości i potrafiły wykazać się swoimi umiejętnościami przed pracodawcą.
 


Grzegorz Sasin – pedagog


Zdjęcie 1: Egzamin teoretyczny murarzy 
Zdjęcie 2: Marcin losuje zestaw egzaminacyjny 
Zdjęcie 3: Egzamin stolarzy
Zdjęcie 4: Egzamin na szwalniGaleria