Aktualność "Egzaminy kwalifikacyjne III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarach"

dodano: 2020-07-06
W dniach 02 i 03 lipca 2020 r. uczestnicy Żarskiego Hufca Pracy ( III klasa Branżowa Szkoła I Stopnia) w zawodach kucharz i fryzjer przystąpili  do egzaminu zawodowego – części praktycznej,  organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy te odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach – z zachowaniem reżimu sanitarnego (mierzenie temperatury, maseczki, rękawiczki). Jest to już druga część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe. Przed młodzieżą czekało wykonanie zadania lub usługi. Pierwsza część pisemna w formie testu odbyła się już w dniu 23 czerwca 2020 r. Mimo zdalnego nauczania przez kilka miesięcy uczestnicy mogli również liczyć na konsultacje indywidualne. Wiedzą, że poprzeczka ustawiona jest wysoko, ponieważ aby zdać egzamin należy zdobyć 75% z części praktycznej i 50 % z części teoretycznej. W tym roku szkolnym do egzaminów kwalifikacyjnych przystąpili również uczniowie w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wszyscy podczas egzaminów mieli możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami oraz zdobytą wiedzą. Co przekładało się do ich wielkiego zaangażowania i ambicji w przygotowywanych zadaniach. Po zdanych egzaminach trzecioklasiści będą mogli lepiej zaplanować swoją ścieżkę kariery. Wszystkim życzymy powodzenia. 

Dorota Chomik- wychowawca

Zdjęcia:
Zdjęcie nr 1. Uczestnik podczas konsultacji indywidualnej w zawodzie fryzjera.
Zdjęcie nr 2. Uczestnik podczas konsultacji indywidualnej w zawodzie kucharza.
Zdjęcie nr 3. Uczestnicy podczas przygotowania do egzaminu w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Uczestnicy na zdjęciach wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku.


Galeria