Aktualność "Egzamin zawodowy w Lubsku"

dodano: 2019-06-19
-

W dniach 13, 14 i 17.06.2019 r., w Hufcu Pracy w Lubsku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ślusarz dla klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Egzamin składał się z dwóch części. W pierwszej części egzaminu należało wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Zadaniem egzaminu było indywidualne wykonanie elementu w kształcie litery L. Praca ta wymagała własnej pomysłowości , precyzji, wykorzystania materiałów i narzędzi oraz podstawowej umiejętności spawania. Część druga to egzamin z wiedzy teoretycznej, polegający na rozwiązywaniu testu oraz odpowiedzi ustnej. Dla młodzieży był to pierwszy ważny egzamin, który daje im przepustkę w dorosłe życie i zwiększa szansę na rynku pracy. Egzamin zakończył się dla wszystkich uczestników pozytywnie.

 

Autor tekstu: Marta Makowiak-Czapracka - wychowawca

Autor zdjęć:  Marta Makowiak-Czapracka – wychowawca

Zdjęcia:

Zdjęcie nr 1. Część praktyczna egzaminu zawodowego – omówienie przebiegu egzaminu.

Zdjęcie nr 2. Część praktyczna egzaminu zawodowego – uczestnik przygotowuje stanowisko i narzędzia do pracy.

Zdjęcie nr 3. Część teoretyczna egzaminu zawodowego – uczestnicy podczas testu.Galeria