Aktualność "Dzień otwarty Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze "

dodano: 2020-01-24
-
W dniu 24.01.2020 r. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze, gościł młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze wraz z opiekunami. Wizyta miała charakter zawodoznawczy. Odwiedzający mieli okazję zwiedzić warsztaty zawodowe ośrodka, porozmawiać z instruktorami praktycznej nauki zawodu, oraz z uczestnikami OSiW, którzy odbywają przyuczenie zawodowe na poszczególnych warsztatach. Goście zostali również oprowadzeni po internacie ośrodka, oraz uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez pracowników Rozwoju Zawodowego.

Celem spotkania było przybliżenie młodzieży z MOS zasad funkcjonowania OSiW oraz zapoznanie z bogatą i atrakcyjną ofertą OHP. Taka forma spotkania, to wyśmienita okazja do nawiązania nowej współpracy, przekazania materiałów promocyjnych, jak również przedstawienia obiektu ośrodka wszystkim zainteresowanym.


Agnieszka Chromicz

Zdjęcia:
Zdjęcie 1: Zajęcia z pracownikami rozwoju zawodowego
Zdjęcie 2: Zwiedzanie warsztatówGaleria