Aktualność "Czas pracy to rachunek matematyczny!"

dodano: 2019-08-01
-

W dniu 30 lipca 2019 r. w siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy, zorganizowane przez spec. ds. kadr.

Szkolenie przeprowadziła Pani Grażyna Włodek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.W szkoleniu wzięło udział 28 osób: Wojewódzki Komendant Lubuskiej WK OHP, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby sporządzające harmonogramy czasu pracy oraz osoby zajmujące się rozliczaniem czasu pracy.

Główną ideą szkolenia była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pani Inspektor poruszyła zagadnienia: prawidłowego układania harmonogramów czasu pracy, procedury zmiany harmonogramu czasu pracy, planowania czasu pracy niepełnoetatowca, wyjść prywatnych, pracy w niedziele i święta, godzin nadliczbowych, czasu pracy osób niepełnosprawnych, czasu pracy w podróżach służbowych.
W trakcie szkolenia był czas na zadawanie pytań oraz rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z czasem pracy. Uczestnicy wykazali się ogromnym zainteresowaniem oraz aktywnością, wyrażając chęć udziału oraz organizacji kolejnych spotkań.

Anita Maksimów - Konieczna

Zdjęcia:
Zdjęcie 1: Wojewódzki Komendant OHP Pan Piotr Barczak wraz z Panią Grażyną Włodek podczas otwarcia szkolenia.
Zdjęcie 2,3: Uczestnicy szkolenia.
Zdjęcie 4: Pani Grażyna Włodek podczas prowadzenia szkolenia.


Galeria