Aktualność "Czas pandemii, a poradnictwo na odległość"

dodano: 2020-06-22
Pandemia Covid – 19 spowodowała zarówno globalne jak i lokalne zawirowania w sferze gospodarczej, społecznej i osobistej każdego człowieka.
W pracy doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w marcu 2020 roku również nastąpiły z tego powodu radykalne zmiany.
„Nowa normalność” jak po pewnym czasie zaczęto nazwać ograniczenia spowodowane zamknięciem większości zakładów pracy oraz izolację społeczną ludzi w domach (akcja „zostań w domu”) objęła swoim zasięgiem obszar całego kraju. Wychodzenie z pandemii podzielono na kolejne etapy odmrażania gospodarki i wraz z tym odmrażaniem pojawiło się wiele lęków budowanych przez ludzi w czasie izolacji społecznej. Jednym z nich była utrata zatrudnienia spowodowana zamknięciem lub ograniczeniem działalności macierzystej firmy.
Gorzowscy doradcy zawodowi postanowili przeorganizować swoją pracę z formy stacjonarnej na zdalną; wszelkich informacji i usług udzielano telefonicznie i mailowo propagując poradnictwo na odległość - zgodnie z nowymi standardami usług Ochotniczych Hufców Pracy.
Swoją ofertę skierowaliśmy do naszych byłych wychowanków z Hufca 4-10 w Gorzowie Wielkopolskim. Pomimo tego, że czas edukacji w Hufcu Pracy dobiegł końca nadal byliśmy i jesteśmy zainteresowani losami naszych uczestników.
Kontakt z absolwentami udało nam się uzyskać głównie dzięki informacjom  pozostawionych w ankietach kontaktowych wypełnianych na koniec edukacji w Hufcu Pracy.
W pierwszej kolejności dopytywaliśmy się naszych rozmówców o aktualny stan kondycji psychicznej oraz edukacyjno-zawodowej. Absolwenci dzielili się z nami zarówno swoimi sukcesami, jak i obawami dotyczącymi (głównie) powrotu do pracy zarobkowej. Podczas teleporady absolwenci uzyskali poza wsparciem emocjonalnym pakiety konkretnych propozycji i rozwiązań na już oraz do realizacji w najbliższej przyszłości. 
Te propozycje świadczone na odległość lub - w miarę znoszenia ograniczeń w kontaktach - osobiście w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim to:
  • doradztwo zawodowe związane z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, w tym pomoc w sporządzaniu listy potencjalnych pracodawców, pisaniu dokumentów aplikacyjnych, czy też autoprezentacji u pracodawcy oraz doradztwo przy ewentualnej zmianie zawodu;
  • pośrednictwo pracy i pomoc w poszukiwaniu potencjalnych miejsc pracy i kierowanie do pracodawców  poprzez nasze Młodzieżowe Biuro Pracy;
  • szkolenie zawodowe, które umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (od sierpnia br. planujemy m.in. szkolenia z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC i uprawnień do kierowania pojazdami wymagającymi posiadania prawa jazdy kategorii B).
Diagnoza potrzeb pozwoliła zdefiniować problem każdego absolwenta i określić formę dalszego wsparcia. Ze strony absolwentów, pomimo wcześniejszych obaw czy nie zostaniemy potraktowani jak „nachalni akwizytorzy”, otrzymaliśmy wiele pozytywnych informacji zwrotnych świadczących o docenieniu pracy wychowawczej włożonej podczas nauki
w Hufcu Pracy oraz potrzebie kontaktu w przyszłości. Pandemia (Covid-19) z jednej strony bardzo ograniczyła nasze działania, a z drugiej uruchomiła pokłady kreatywności i zmusiła do „odkurzenia” narzędzi do pracy na odległość.
Mamy co prawda nadzieję, że ta „nowa normalność”, która przejawia się dużymi ograniczeniami w pracy bezpośredniej z klientem, zakończy się jak najszybciej. Praca bezpośrednia jest nadal najbardziej efektywna w pracy doradcy zawodowego. Jednak liczymy też na to, że nasze nowe doświadczenia wymuszone przez sytuację przyczynią się do świadczenia lepszej (i większej ilości) jakości usług w formie zdalnej.


Adam Szołno
 doradca zawodowy
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 
w Gorzowie Wielkopolskim