Aktualność " Warsztaty ze strażakami w OSiW Wiechlice"

dodano: 2019-01-09
-

 

Przed nami ferie zimowe. Nie należy zapominać o tym, aby podczas przerwy w nauce bezpiecznie spędzać wolny czas. W ramach akcji Bezpieczne Ferie Kierownictwo wiechlickiego Ośrodka zaprosiło strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP ze Szprotawy.

W ramach działań profilaktycznych Strażacy szkolili uczestników OHP. Podczas części teoretycznej ogniomistrz Krzysztof Sowiński mówił młodzieży, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz jak wiele jest w społeczeństwie zachowań ryzykownych zwiększających zagrożenie pożarowe i jak je wyeliminować. Strażacy podkreślali jak ważne jest, aby przebywając w nowym miejscu, pomieszczeniu zapoznać się z drogami ewakuacji i podstawowymi środkami gaśniczymi. Może to nam uratować życie.

Potem przyszła kolej na szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy wiechlickiego OSiW dowiedzieli się jak ochronić życie lub zdrowie poszkodowanego oraz zminimalizować niekorzystne następstwa wypadku, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Po teorii przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Każdy miał możliwość pod fachowym okiem instruktora przećwiczyć masarz serca i sztuczne oddychanie na fantomie. Wszystkie błędy były na bieżąco korygowane przez Pana Krzysztofa. Szkolenie było bardzo potrzebne młodzieży. Odświeżanie i powtarzanie takiej wiedzy sprzyja jej utrwalaniu.

 

 

 

Tekst: Grzegorz Sasin – pedagog

Foto: Mariusz Łosyk – wychowawca

 

Zdjęcia:
Zdjęcie nr 1 i nr 3. Fachowy instruktaż

Zdjęcie nr 2. Na luzie na poważne tematy

Zdjęcie nr 4. Damian podczas ćwiczeń

Zdjęcie nr 5. Łukasz udziela pierwszej pomocyGaleria