Aktualności

Kurs zawodowy: Kelner z elementami baristy

Dnia 16.11.2020 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe pn. „Kelner z elementami baristy” zorganizowane przez CEiPM w Zielonej Górze. Uczestnicy pod bacznym okiem instruktora w pierwszej części szk...

Kurs pn. Cukiernik: poziom podstawowy 12.11.2020- 20.11.2020

Dnia 12.11.2020 r. rozpoczęliśmy pierwszą część szkolenia zawodowego pn. „Cukiernik – poziom podstawowy” zorganizowany przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze.  W kursie bi...

Kurs pn. Stylista fryzur z elementami wizażu 12.11.2020-27.11.2020

Dnia 12.11.2020 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe pn. „Stylista fryzur z elementami wizażu” zorganizowane przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze.  W kursie biorą udział uczes...

Wizyta w Schronisku dla zwierząt

Przedstawiciele II klasy Branżowej Szkoły I Stopnia przy Ochotniczym Hufcu Pracy w Żarach wraz z wychowawcą odwiedzili Schronisko dla zwierząt. Przywieźliśmy ze sobą zgromadzone wcześniej dary dla...

Po ten kwiat czerwony

W październiku dwoje uczestników 4-5 OSiW w Nowej Soli wzięło udział w V Przeglądzie Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP. Wystąpili jako duet „Tacy Inni”. Patrycja i Damian to uczniowie klasy...

Wycieczka uczestników OSiW Wiechlice do Dębu Chrobry

Dąb Chrobry – dąb szypułkowy, jeden z najstarszych dębów w Polsce, pomnik przyrody. Znajduje się w pobliżu rezerwatu przyrody Buczyna Szprotawska w Borach Dolnośląskich w okolicy Piotrowic. Wiek ...

Konkurs Smaki mojego dzieciństwa

W dniach 05 – 16 października we wschowskim Hufcu Pracy odbył się konkurs fotograficzny „Smaki mojego dzieciństwa”. Konkurs skierowany był do wszystkich uczestników naszej jednostki, a z...

Tworzymy prawidłowy obraz rodziny

W ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pt. „Tworzymy prawidłowy obraz rodziny” młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze wzięła udział w kolejnym (z ośmiu...

Międzyszkolne zawody Ligii Strzeleckiej

Dnia 9.10.2020 r. sześcioosobowa grupa zawodników z Hufca Pracy w Lubsku wzięła udział w międzyszkolnych zawodach Ligii Strzeleckiej. Uczestnicy, uczniowie I i II klasy Szkoły Branżowej stanęli w szranki z...

Uczestnicy OSiW Wiechlice w Muzeum Ziemi Szprotawskiej

W ramach programu autorskiego „Zabytki Ziemi Szprotawskiej i okolic” młodzież z OSiW Wiechlice zwiedzała Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Program ma na celu przybliżenie młodym ludziom trudn...