Aktualności

Uczestnicy z OSiW Wiechlice na tropie wiosny

Powoli kończy się zima. Dni są coraz cieplejsze i dłuższe. Wszystko to zachęca do przebywania na łonie natury. Można połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli nawiązać bliski kontakt z naturą i dla zdrowia robi...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w OSiW Wiechlice

W czasach komunistycznych nazywano ich „zaplutymi karłami reakcji”, a organizacje niepodległościowe, do których należeli określano mianem „faszystów”, „band reakcyjnych̶...

Spotkanie Zespołu Wsparcia

W dniu 02.03.2021 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowej soli odbył się zespół wsparcia młodzieży. Uczestnikami zespołu byli  Kierownik OSiW, zastępca kierownika ośrodka, wychowawca oraz pośrednik ...

Egzaminy próbne ósmej klasy w OSiW Wiechlice.

W kwietniu, na zakończenie edukacji w szkole podstawowej klasa ósma będzie zdawać egzaminy weryfikujące zdobytą wiedzę. W minionym tygodniu w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wiechlicach gdzie uczą się uczestn...

Spotkanie z doradcą zawodowym

Dnia 22.02.2021 r. doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zielonej Górze przeprowadził porady indywidualne z uczestnikami  OSiW w Zielonej Górze. Podczas spotkania doradca ...

Pomoc dla podopiecznych DPS

Jednym z celów wychowawczego oddziaływania na uczestników  w OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich jest wyczulenie uczestników na problemy osób dotkniętych samotnością i wykluczeniem społecznym. Do osób zasługującyc...

Mistrz fryzjerstwa - konkurs na szczeblu hufca

18.02.2021 r. w zakładzie fryzjerskim, w którym uczestnicy realizują praktyczną naukę zawodu, odbył się konkurs na szczeblu hufca pt. „Mistrz fryzjerstwa”. Inicjatywa jest efektem wcześniej or...

Konsultacje indywidualne z pośrednikiem pracy

W dniu 17.02.2021 r. pośrednik pracy Wioleta Skotnicka z Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze spotkała się z  absolwentem OSiW w Nowej Soli w związku z poradą indywidualną dotycząca pod...

Zima w OSiW

W ostatnim czasie w Nowej Soli doświadczamy prawdziwej zimy. Jest zimno i ślisko. Uczestnicy stacjonarni OSiW uwielbiają zabawy na śniegu! Chłopcy dbają o to, aby było bezpiecznie i chętnie odśnieża...

Rozstrzygnięcie konkursu walentynkowego we Wschowie

W dniu 16 luty 2021 r. w  4-9 Hufcu Pracy we Wschowie odbyło się rozstrzygnięcie walentynkowego konkursu plastycznego, którego celem było pobudzenie wyobraźni oraz rozwój artystycznych uzdolnień uczestni...