winietka
4-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania - MM w Międzyrzeczu
ul. Piastowska 18
66-300 Międzyrzecz

tel.: 95 741 10 80,
95 742 06 39
e-mail: osiw.mrzecz@ohp.pl


Kadra 4-2 OSiW - MM
w Międzyrzeczu

Kierownik Ośrodka - Adam DURAJCZYK
 
Zastępca Kierownika - Rafał TOMASZEWSKI 

Pedagog - Aneta MŁYNARCZYK

Wychowawcy - Anna PIETRUSIK, Jacek CHOLEWIŃSKI, Olga HRABCZAK, Ewelina URBANEK-CYFKA.


Informacje o Ośrodku:

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu jest jednym z  czterech funkcjonujących w województwie lubuskim.

OSiW funkcjonuje od 1972 roku. Budynek, posiada internat na 70 miejsc, w którym młodzież znajduje opiekę, wyżywienie i warunki socjalne, sale wykładową wyposażoną w TV i DVD. Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP jest całkowicie bezpłatne.

W obiekcie internatowym znajdują się: pomieszczenia biurowe, sala Młodzieżowego Centrum Kariery, świetlica, stołówka na 70 osób, izolatka. pokoje uczestników, sala wykładowa, mini-siłownia, sala komputerowa pokój do nauki, mini-biblioteka.

Uczestnikami zajmuje się profesjonalnie wyszkolona kadra, ciągle podnosząca swoje kwalifikacje, prowadząca zajęcia wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne.

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP jest całkowicie bezpłatne.

Na terenie Ośrodka działa Młodzieżowe Centrum Kariery, gdzie doradcy zawodowi prowadzą zajęcia dzięki, którym młodzież zdobywa umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Dodatkowe informacje możesz znaleźć na profilu Facebook pod nazwą Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Międzyrzeczu.


Oferta edukacyjna

Proponujemy następujące formy kształcenia:
 • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa I (status ucznia).
 • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa II-III: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in. w zawodach:
  • kucharz, murarz – tynkarz, tapicer, ślusarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa I-III; nauka zawodu:
  • kucharz, ślusarz.

!! Warunki przyjęcia i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja


Zajęcia dodatkowe dla młodzieży

W czasie wolnym od zajęć uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w sekcjach:
 • sportowej,
 • turystycznej (posiadamy 34 rowery),
 • plastycznej,
 • informatycznej.
W Ośrodku działa również Klub Aktywnych, który świadczy wolontariat dla osób potrzebujących (np. podopieczni OPS w Międzyrzeczu).

Młodzież uczestniczy również w projektach:
 • Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży.