Aktualności

Kreatywnie podczas wymiany fachowej w ramach PNWM

Dziesięcioosobowa  grupa młodzieży z Hufca Pracy w Lubsku pod opieką Urszuli Morajko  – wychowawcy Hufca Pracy, uczestniczy w polsko - niemieckiej wymianie fachowej w Trebnitz (Niemcy...

Targi Edukacji w Wiechlicach

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach odbyły się Targi Edukacji i Kształcenia Zawodowego oraz Dzień Otwarty Ośrodka. Targi skierowane były do uczniów szkół gimnazjalnych i po...

II Turniej Piłki Nożnej "Zostań Mistrzem"

Aktywizacja młodych ludzi w kierunku uprawiania sportu na świeżym powietrzu jest ważnym elementem wychowawczym. Dlatego już po raz drugi zorganizowany został Turniej Piłki Nożnej pod hasłem „...

Wymiana fachowa w Trebnitz w ramach PNWM

Dziesięcioosobowa  grupa młodzieży z Hufca Pracy w Lubsku pod opieką Urszuli Morajko  – wychowawcy z Hufca Pracy uczestniczy w polsko - niemieckiej wymianie fachowej w Trebnitz (Niemc...

Odbywają staże w ramach projektu "Akcja Aktywizacja"

„Akcja Aktywizacja – YEI” to nazwa nowego ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, współfinansowanego ze środk...

Pracowite weekendy w Trebnitz- kolejny sezon rozpoczęty

To już V edycja projektu, w której młodzi ludzie prowadzą swoją kawiarenkę. Grupa młodzieży z Hufca Pracy  w Lubsku pod opieką Agnieszki Lisowskiej - komendantki HP Lubsko  podejmuje gości w k...

Podnoszą kwalifikacje zawodowe

Uczestnicy Hufca Pracy w Lubsku odbywający naukę dydaktyczną w  Zespole  Szkół Zawodowych w Lubsku  uczestniczą w projekcie pt.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żars...

ERASMUS+ - V edycja "Kawa na szczęście" - interkulturowa i inkluzyjna firma uczniowska- ekologicznie i zdrowo

 Ośmioosobowa  grupa młodzieży z Hufca Pracy w Lubsku  pod opieką Agnieszki Lisowskiej -  komendant Hufca Pracy w Lubsku  uczestniczyła w tygodniowym spotkaniu zaplanowanym...

Zakończenie Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej

W dniu 02.06.2017 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku odbyło się uroczyste zakończenie Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej w sezonie 2016/2017. Impreza powiązana była z rozdaniem nagród dla najl...

MUNDUROWE TARGI PRACY

TARGI PRACY Z UDZIAŁEM SŁUŻB MUNDUROWYCHCiekawi Cię specyfika pracy w  SŁUŻBACH MUNDUROWYCH? Chciałbyś spotkać się z przedstawicielami m.in. wojska, straży granicznej, zakładu karnego, sztabu ratown...